Ο Θεός χρειάστηκε 48 ώρες για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, και 40 χρόνια για να βγάλει την Αίγυπτο από την καρδιά των Ισραηλιτών.