Μπορεί το λιμάνι να είναι πολύ μακριά ποτέ όμως δεν είναι μακριά το επόμενο βήμα προς το λιμάνι.