Είναι καλύτερο να σωθείς μ' ένα φάρο, παρά μ' ένα σωσίβιο.