Πολύ ανθρώπινη και διδακτική η επιγραφή που είχε ένας τάφος. "Το περίμενα μα όχι τώρα".