Ο Χριστός πέθανε για την αμαρτία, ο πιστός πεθαίνει ως προς την αμαρτία, ο αμαρτωλός πεθαίνει στην αμαρτία.