Εάν θέλεις να βρεις λάθη, άρχισε από τον εαυτό σου. Ίσως να μη σου μείνει χρόνος για άλλους.