Εκείνος που υπηρετεί το εγώ του, έχει ένα πολύ σκληρό αφεντικό.