Εκείνος που δεν είναι ευχαριστημένος με ό,τι έχει, δεν θα είναι ευχαριστημένος και αν αποκτούσε ό,τι επιθυμούσε να έχει.