Στην παρουσία της δυσκολίας, μερικοί αποκτούν φτερά, άλλοι αγοράζουν δεκανίκια.