Είναι πολύ καλύτερο να συγχωρήσεις πάρα πολύ, παρά να κατακρίνεις πάρα πολύ.