Ο αισιόδοξος, είναι εκείνος που σε κάθε δυσκολία βρίσκει μια ευκαιρία. Ο απαισιόδοξος, είναι εκείνος που σε κάθε ευκαιρία βρίσκει μια δυσκολία.