Ο άνθρωπος που κινεί τον κόσμο, είναι ο άνθρωπος τον οποίο δεν μπορεί να κινήσει ο κόσμος.