Η αυτάρκεια κάνει φτωχούς ανθρώπους πλούσιους. Η πλεονεξία κάνει πλούσιους ανθρώπους φτωχούς.