Ο φόβος της αποτυχίας είναι ο πατέρας της αποτυχίας.