Ν' αναβάλεις πάντοτε για αύριο, ό,τι δεν πρέπει να κάνεις σήμερα.