Το μεγάλο δίλημμα της εποχής: Το κάθε τι σήμερα στο σπίτι ρυθμίζεται μ' ένα διακόπτη, εκτός του παιδιού.