Μπορεί να δίνεις χωρίς ν’ αγαπάς, δεν μπορείς όμως ν’ αγαπάς χωρίς να δίνεις.