Όταν απλώνεις το δάκτυλό σου να δείξεις κάποιον, πάντοτε τρία άλλα δάκτυλα δείχνουν εσένα.