Εάν ήσουν κάποιος άλλος, θα 'θελες να 'χεις φίλο εσένα;