Πόσο μας αρέσει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες των άλλων.