Μη νοιάζεσαι, εάν είσαι ένα κηροπήγιο χρυσό ή ασημένιο ή μπρούτζινο. Μόνο φρόντιζε να φέγγεις.