Εκείνος που αποκτάει γνώση και δεν τη χρησιμοποιεί, μοιάζει μ’ εκείνον που οργώνει ένα χωράφι και δεν το σπέρνει.