Εκείνος που ζει για τον εαυτό του, δεν άρχισε ακόμη να ζει.