Στον αγώνα σου για να κερδίσεις τον άρτο των παιδιών σου, μη ξεχάσεις ότι "τα παιδιά δεν ζουν μόνο με άρτο".