Κανένας αέρας δεν μπορεί να βοηθήσει εκείνον που δεν έχει λιμάνι προορισμού.