Υπερήφανος είναι και εκείνος, που κατακρίνει την υπερηφάνεια στους άλλους.