Ακόμη και τα δάκρυά μας έχουν ανάγκη να πλυθούν στο αίμα του Χριστού, πριν γίνουν δεκτά από τον Θεό.