Υπάρχουν εκείνοι που είναι αποφασισμένοι για μεγάλα έργα, όμως περιμένοντας τις μεγάλες ευκαιρίες, χάνουν τα πάντα.