Για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, πρέπει να είσαι ξύπνιος.