Σωθήκαμε για να υπηρετήσουμε, όχι για να υπηρετηθούμε.