Καλύτερα είναι να εκτιμάς πράγματα που δεν έχεις, παρά να έχεις πράγματα που δεν εκτιμάς.