Αρχηγός είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, με μια ασυνήθιστη αποφασιστικότητα.