Η αναγνώριση της αμαρτίας, είναι η αρχή της σωτηρίας.