Η αγάπη κάνει την υπακοή πιο ελαφριά από την ελευθερία.