Εάν οι άνθρωποι μιλούν άσχημα για σένα, εσύ να ζεις έτσι που όσοι τους ακούν να μη τους πιστεύουν.