Όταν χάνεται ο πλούτος, δενχάνεταιτίποτε. Όταν χάνεται η υγεία, χάνεται κάτι. Όταν χάνεται ο χαρακτήρας, χάνονταιόλα.