Η αμαρτία παίρνει κάθε μέρα και καινούργια διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για τους τρόπους με τους οποίους κατορθώνει να εξαπατάει τις ψυχές.