Μιά πέτρα που κάνει για τον τοίχο, δενθα παραμείνει πολύ στο δρόμο.