ΟΧριστιανισμός δεν είναι μιά ζωή εύκολη, είναι όμως αληθινή.