Κανείς χριστιανός δεν έχει τόσα λίγα, ώστε να μην ευχαριστεί τον Θεό ή τόσα πολλά, ώστε να μην έχει ανάγκη να προσεύχεται.