Όταν ένας άνθρωπος θελήσει να ξεσκεπάσει τις αμαρτίες του, ο Θεός είναι έτοιμος να τις καλύψει.