Κάθε δώρο που δίνεται, όσο μικρό και αν φαίνεται, είναι μεγάλο αν δίνεται μ’ αγάπη.