Εκείνος που γνωρίζει τον Θεό είναι ταπεινός. Εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι υπερήφανος.