Η αγάπη δεν λέει ποτέ "τι πρέπει να κάνω", αλλά "τι μπορώ να κάνω".