Η ζωή των γονιών, είναι το τετράδιο της αντιγραφής των παιδιών τους.